Geschiedenis & ontwikkeling.

 

Zoals heel veel (goede) dingen is ook de CB-radio ontstaan in Amerika. En is uiteindelijk overgewaaid naar Nederland. Rond 1945 ontstond het idee om een burger radio dienst op te zetten. Hiervoor wilde men gebruik maken van de 460-470 MHz. Langzaam begon men deze plannen uit te werken. De gekozen frequentie ruimte bleek, technisch gezien, te beperkt voor dit doel. Tegelijkertijd was er de wens vanuit de Amerikaanse zendamateurs voor uitbreiding. Specifiek om de 27 MHz te mogen gebruiken voor spraak. Deze was toen (gedeeltelijk) in gebruik voor medische doeleinden. Maar de lage frequentie bleek voor dit doel onbruikbaar. De zendamateurs kwamen toen vooral uit rijke en dus invloedrijke families. Vergeet daarbij ook niet dat de Tweede Wereldoorlog net was afgelopen. Uiteindelijk heeft de communicatie commissie hier goed naar gekeken en is tot een besluit gekomen. De 27 MHz werd rond 1948 vrijgegeven voor de zendamateurs, en de nog onbekende CB-radio kreeg daar ook zijn plekje. Deze werd in de loop der jaren, ondanks de licentie perikelen, toch populair onder de burgers. En in menig vrachtwagen verscheen een CB-radio. De gelicenseerde zendamateurs en de burger hobbyisten deelden vreedzaam de 27 MHz. Een kleine 10 jaar later werd ook de radiobesturing daar ingedeeld. Toen kwam er vanuit de zendamateurs wel enige kritiek. In de jaren 50 gebruikten veel Amerikaanse truckers een CB-radio. Voor onderling contact tijdens de lange en vaak saaie ritten. Maar ook om elkaar en de hulpdiensten te kunnen waarschuwen. En zo ontstond er een onderling communicatienetwerk op kanaal 19. Dit bleek heel erg goed te werken. Vooral toen begin jaren 70 de snelheid controles extra verscherpt werden vanwege de oliecrisis. Een chauffeur moest immers zoveel mogelijk mijlen afleggen op een dag. 

 

 

 

In Nederland werd de interesse groter toen in 1978 de film Convoy uitkwam, gebaseerd op gelijknamige single van C.W. McCall uit 1975. Deze singel kwam hier echter nooit in de top 40. Ook het strijdlied ''de 27mc'' van de 27mc'ers bereikte de top 40 niet. Een leuk detail is dat Ignas Cuppens (Alfa Wodka Nijmegen) hierop meezingt. Later zou hij bekend worden als een van de oprichters van de Nijmeegse radiopiraat Keizerstad.

 

 

 

De vooral in AM gemoduleerde bakkies, die hier toen ook werden gebruikt, waren zwaar illegaal. Uiteindelijk zou het tot 1980 duren voordat CB-radio legaal zou worden. Dit dankzij de strijdlust van de vele inmiddels opgerichte clubs en verenigingen. Per 1 juli 1975, werd ook het bezit van een 27mc bakkie verboden. Voorheen was alleen het gebruik verboden. Hiervoor was wel een aanpassing in de wetgeving nodig. Er volgde een landelijke inlever-actie, waarbij men zonder consequenties, de illegale (AM) bakkies kon inleveren. Je kreeg daar dan een kleine financiële tegemoetkoming voor. Dat uiteindelijk deze bakkies niet allemaal ingeleverd werden is vanzelfsprekend. Op 3 maart 1980 werd de 27mc legaal. Iedere Nederlander, vanaf 14 jaar kon vanaf dat moment op het postkantoor een MARC (Machtigingsregeling Algemene Radio Communicatie) zendmachtiging aanschaffen voor 35 gulden. Ieder jaar opnieuw aan te schaffen. En mocht dan legaal gaan uitkomen met 0,5 watt zendvermogen in FM-modulatie op de 22 vrijgegeven kanalen. De 27mc werd in Nederland razend populair. Radio & tv winkels haalden vele schappen leeg, om deze te vullen met bakkies. Warenhuizen openden speciale afdelingen, en speciale CB-shops verschenen in het straatbeeld. Op de markt verschenen zelfs bakkies van Nederlandse merken. Het was erg druk op de 22 kanalen, te druk. Al in 1982 kwam er een noodzakelijke uitbreiding naar 40 kanalen. FM gemoduleerd en met het zendvermogen van 2 watt. De verplichte MARC-zendmachtiging bleef uiteraard bestaan. Hoewel ook vele Nederlanders deze uiteraard niet kochten, en dus illegaal uitzonden. Maar ook het gebruik van AM-bakkies, of de zogenaamde nabranders, die het zendvermogen flink opvoerden, werden veel gebruikt. Per 1 september 1990 werd de MARC-zendmachtiging  gratis. Uiteindelijk verviel per 1 januari 1991 de gehele MARC-zendmachtiging regeling. De 40 in FM gemoduleerde kanalen bleven wel bestaan. Wel werd het zendvermogen verhoogd tot 4 watt. Vanaf 2001 werd naast FM ook AM & SSB-modulatie mogelijk op de 40 kanalen. (De SSB-modulatie in zowel USB als LSB.) Het maximaal zend vermogen bleef gewoon 4 watt.