Radioamateurs zijn onder te verdelen in zendamateurs en luisteramateurs. Maar wat zijn de verschillen?

 

Een zendamateur mag zenden op de door de overheid toegewezen frequentiebanden. Hiervoor moet je eerst het examen met goed gevolg afleggen. Met dat examen toon je aan, dat je bekwaam bent voor het doen van “experimenteel radio-onderzoek” met zendapparatuur. Er zijn twee niveaus examen, namelijk novice (N) en full (F). Novice is bedoeld als laagdrempelige instap. De zendmogelijkheden zijn beperkt. Veel zendamateurs beginnen als Novice en doen later nog een keer examen voor Full. Wanneer je het examen goed hebt afgerond, moet je je laten registreren als radiozendamateur. Iedere zendamateur krijgt een callsign toegewezen. Beginnend met PA tot en met PH, Ter identificatie tijdens je uitzendingen. Hierna kunt u toetreden tot de wonderlijke wereld van de zendamateur. Veel zendamateurs beginnen als Novice en doen later nog een keer examen voor Full.

 

Een luisteramateur, ook wel een short wave listener (SWL) genoemd, is iemand die geïnteresseerd is in het luisteren naar radiogolven die worden uitgezonden op de korte golfband (shortwave). Deze golven worden gebruikt voor verschillende doeleinden, zoals commerciële radiostations, zendamateurs, numberstations en regeringszenders. Luisteramateurs gebruiken speciaal ontworpen ontvangers en antennes om deze golven op te vangen en te luisteren naar de inhoud. Ze zijn niet actief betrokken bij het uitzenden van radiogolven zelf, maar alleen geïnteresseerd in het ontvangen en luisteren naar deze signalen. Je mag ook ontvangstrapporten naar zendamateurs sturen. Om QSL kaarten te mogen versturen is echter een registratie nodig. Dit kan in Nederland bij de VRZA en bij de VERON. Je krijgt dan een uniek en erkend luisternummer. Vergelijkbaar met een callsign. Bij de VRZA begint dit nummer met PA, bij de VERON met NL.

 

Je mag echter wel uitzenden op de 'vrije frequenties.' Het gebruik hiervan is vergunning- en registratievrij. Hierbij gaat het om de bekende 27mc radio's. Maar ook de LPD (433 MHz) en de PMR (446 MHz) portofoons.